B.R.A.V.O..png

Leefstijlinterventie

Met de juiste tools kunnen vrouwen werken aan een gezonde leefstijl. 

Een gezonde leefstijl zorgt voor grip op de hormonen en overgangsklachten verminderen.  Uit studies en de praktijk blijkt het belang van gesprek. Dit is dan ook onderdeel van de training. Gesprek over de overgang, overgangsklachten, gezonde leefstijl en bespreekbaar maken op het werk. Buro Vitale Vrouw leert medewerksters hoe een gezonde leefstijl eruitziet. En leert hen hoe ze dit kunnen toepassen. Ze krijgen de tools ervoor in handen. Uitgangspunten zijn de “BRAVO’s”

 

B beweging

R roken (stoppen met)

A alcohol (stoppen met)

V voeding (wat wel en wat niet)

O ontspanning

Elke training heeft dezelfde uitgangspunten
 •  Voorlichting en kennisoverdracht

 • Onderlinge interactie en herkenning

 • In gesprek – groep - individueel

 • Gezonde leefstijl – wat verergert de klachten en wat vermindert de klachten

 • Praktische handvatten

 • Leren het zelf te kunnen volhouden 

Praktische tools voor gezonde leefstijl

De tools zijn zo ontwikkeld dat ze
1. Eenvoudig te begrijpen zijn
2. Eenvoudig toepasbaar zijn
3. Opnieuw te gebruiken zijn
4. Voortgang kunnen meten

Intensiteit van de begeleiding verschilt

Onze trainingen hebben een andere intersiteit van begeleiding

Volledig begeleid door een deskundige trainer – groep + individueel

Deels begeleid – groep + individueel en deels zelfstudie

Zelfstudie en minimale begeleiding - groep

Persoonlijk kompas – stappenplan op schrift als leidraad voor vervolg

Resultaten voor de deelnemers

 • gesteund worden vanuit de organisatie

 • fitter en energieker worden

 • minder overgangsklachten hebben (dat motiveert enorm!)

 • met andere deelnemers in gesprek kunnen (elkaar motiveren)

 • de tools hebben als houvast

noun_person_991175_edited.png

Resultaten voor de organisatie

 • minder ziekteverzuim

 • meer productiviteit

 • vitale medewerksters

 • duurzame inzetbaarheid

Cijfers

Met cijfers en conclusies uit studies leren HR-professionals en leidinggevenden wat de impact is van de overgang voor de organisatie. 

Casuïstiek

Aan de hand van casuïstiek leren zij hoe ze de overgang kunnen herkennen bij medewerksters. Wat zijn de signalen? Hoe worden ze zichtbaar op het werk?

Wat kunt u doen?

Het is bekend dat wanneer er aandacht is voor de overgang, medewerksters zich gesteund voelen. Er ontstaat gesprek over het thema. U helpt het taboe te doorbreken. De interventie van Buro Vitale Vrouw past binnen verschillende portefeuilles.

Vitaliteit en de overgang
Workshop
online-learning.png

voor HRprofessionals

en teamleiders

Vitaliteit en de overgang
E-mail
gmail-2.png

voor medewerksters

tussen 38 en de 60 jaar

Ons programma E-mail bestaat uit 2 (online) workshops en een e-mailcampagne.

Workshop Herken de overgang | 60 minuten

In deze workshop staan we uitvoerig stil bij wat de overgang is en hoe je deze (h)erkent. We doen een test (ben ik in de overgang) en er is ruimte voor begeleid plenair gesprek.

Workshop Leefstijl | 60 minuten

Hier gaan we in op wat gezonde leefstijl is en hoe het je helpt soepel door de overgang te komen. Ook in deze sessie is er ruimte voor gesprek en zijn er interactieve elementen zoals polls en quizzen. Deze tools helpen om de deelnemers te laten inzien wat echt helpt in de transitie naar een gezonde leefstijl.

Zelfstudie | E-mail cursus

In een 10 weken durend programma ontvangen de deelnemers e-mails op vaste dagen met vaste onderwerpen. Zo worden zij stap voor stap begeleid naar een gezonde leefstijl. 

Deze onderwerpen komen in de e-mails aan de orde:

- voeding/spijsvertering

- triggers

- beweging

- ontspanning

- jouw overgang en de ander (waaronder werk)

Ons programma E-learning bestaat uit.

2 plenaire sessies met gesprek

1 individueel consult incl Persoonlijk Kompas

8 modules e-learning in uw of ons LMS

 

Groepssessie Start | 60 minuten

Introductie en in gesprek. Verrijkt met quizzen, polls en wist-je-dats.

 

Individueel consult | 60 minuten

Persoonlijk kompas

Met een overgangsconsulent-lifestyle coach een-op-een in gesprek over de overgang. Vertrouwelijk en persoonlijk. Uit dit consult volgt het Persoonlijk Kompas. Dit is het op maat gemaakte plan van aanpak op weg naar een gezonde leefstijl.

 

Zelfstudie/e-learning | 8 modules (in uw of ons LMS)

Combinatie van tekst, beeldmateriaal en video’s.

1 De Overgang

2 Voeding - Spijsvertering

3 Voeding - Triggers

4 Voeding - Wat eet je wel?

5 Beweging

6 Ontspanning

7 De overgang en de ander (werkvloer)

8 Hormoon Suppletie Therapie en andere opties

 

Groepssessie afronding | 45 minuten

De deelnemers krijgen tips, trics en stappenplannen aangereikt om een gezonde leefstijl blijvend te kunnen volhouden. Hierdoor verminderen de overgangsklachten én verkleint het risico op ouderdomsziektes

Vitaliteit en de overgang
E-learning
online-course.png

voor medewerksters

tussen 38 en de 60 jaar

Vitaliteit en de overgang
Online in gesprek
teacher.png

voor medewerksters

tussen 38 en de 60 jaar

In 6 online sessies van 60 minuten komen de overgang en gezonde leefstijl aan bod. In gesprek met elkaar en een vrouwelijke deskundige.


Gezamenlijk | 

 • Voorlichting overgang, (h)erkennen.

 • Test “ben ik in de overgang” en meer inzicht in overgangsklachten

 • Spijsvertering, voeding, welke voeding triggert klachten en welke niet.

 • Beweging. Invloed van beweging op de overgang.

 • De overgang en de ander (waaronder werk)

 • Terugkom sessie
   

Individueel| Gesprek met een leefstijl- en overgangscoach

 

Persoonlijk Kompas |

Het geheel wordt afgerond met een Persoonlijk Kompas op maat. Hierin krijgt de deelnemer een stappenplan aangereikt om zelf aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl voor zo snel en zoveel mogelijk resultaat.