top of page
iStock-938492642.jpg

Blijvend resultaat

Onze programma’s blijvend laten werken, dat is het doel. Daarom bieden wij trainingen aan op verschillende manieren. Zo kan iedere organisatie op maat bepalen wat de meest effectieve vorm is voor medewerkers. Kwaliteit en maatwerk staat hier voorop.

 

Onze trainers zijn gespecialiseerd hormoon&overgangs coach en leveren maatwerk. Na afloop krijgen medewerkers een fysiek naslagwerk met een samenvatting van de training en hun 1 op 1 consult gecombineerd met een persoonlijk stappenplan.

Een persoonlijk kompas noemen wij dat. 

 

Zo bieden wij houvast om in de praktijk veranderingen blijvend te maken.

Voor medewerkers

(h)erken de overgang en kom verder

Voordat een medewerker effectief aan de slag kan met de klachten die zij heeft moet zij eerst beschikken over de juiste informatie. Dit kan zij doen door onze e-learning te volgen of door zelf onderzoek te doen.

 

Omdat niet iedereen voldoende heeft aan alleen informatie, is er voor die mensen een vervolgtraject. Dat traject bestaat uit een groepsgesprek met andere vrouwen in de overgang met de mogelijkheid daarna een 1 op 1 gesprek met een coach.

 

Soepeler door de overgang komen gaat over specifieke leefstijlverandering, andere patronen aanleren. Omdat de klachten, die voortkomen uit de overgang, hormoon-gerelateerd zijn vraagt het om een andere aanpak dan 'gewone' leefstijlverandering.

Voor leidinggevenden en HR professionals

herkennen en toepassen

Wat is de overgang en hoe je signaleer je dat. Hoe maak je het bespreekbaar en creëer je ruimte voor preventie en herstel.

 

Leer wat medewerkers zelf kunnen doen en hoe jouw bedrijf of organisatie hen verder helpt om de overgang soepeler te laten verlopen.

 

Deze workshop laat zien hoe deze grote groep vrouwen geholpen kan worden en alle voordelen die daaruit voortkomen.

Voor  |  Leidinggevenden en HR

Duur  |  1 x 2 uur 
Waar  |  online of op locatie

e-learning

In de e-learning krijgen de medewerkers betrouwbare en de juiste informatie over de overgang. Ook toetsen we de opgedane kennis. Deze e-learning blijft 12 maanden beschikbaar.

 

Diverse quiz elementen zorgen voor bewustwording over de eigen situatie, handelingsperspectief en vormen de basis voor een eventueel vervolgtraject.

 

Onderwerpen die aan bod komen:

  1. Wat is de overgang

  2. Hoe ontstaan de klachten

  3. Welke klachten zijn dat

  4. Wat kan je er (zelf) aan doen

  5. Hoe ga ik het gesprek met mijn werkgever aan.

 

 

 

Waar

online 24/7

Duur

45 minuten

Aan de Slag - sessie

Soms is kennis alleen niet voldoende en heeft de medewerker meer begeleiding nodig.

Na het volbrengen van de e-learning kan een medewerker zich aanmelden voor een vervolg sessie. 

 

Deze sessies worden begeleidt door een trainer.

 

De volgende elementen komen daarin aan bod.

1.  Opfrissen theorie

2. Onderling gesprek

3. De theorie in praktijk brengen

Na deze sessie is het hart gelucht en heeft de deelnemer handvatten om zelf aan de slag te blijven.

 

Waar

op locatie

Duur

2,5 uur

Advies op Maat

Omdat iedere vrouw uniek is heeft niet iedereen een apart persoonlijk deel nodig.

 

Dit 1 op 1 gesprek, als follow-up van de groepssessie, is daarom optioneel en altijd met 1 van onze consulenten.

In dit gesprek wordt alleen de persoonlijk situatie van de medewerker besproken en een plan van aanpak gemaakt om de klachten te laten verminderen.

Na afloop ontvangt de deelnemer haar Persoonlijk Kompas en kan zij zelfstandig aan de slag blijven en haar klachten verminderen

 

 

 

 

 

Waar

online

Duur

45 min

bottom of page